De aluminium rolsteigers hebben diverse werkhoogtes, variërend van 4.00 tot 18.00m. Hieronder ziet u de specificaties van de aluminium rolsteigers.
Verder zijn er ook kamersteigers, diverse ladders en trappen en werkbruggen te huur.
Heeft u interesse in een van deze steigers, neem dan contact met ons op.

Steigers zijn inclusief benodigde zijsteunen en rustplatforms

Type Vloer hoogte meter Werk hoogte meter Afmetingen meter  
K-0 smal 2.00 4.00 2.50x0.75 Offerte
K-0 breed 2.00 4.00 2.50x1.35 Offerte
K-2 smal 4.00 6.00 2.50x0.75 Offerte
K-2 breed 4.00 6.00 2.50x1.35 Offerte
K-4 smal 6.00 8.00 2.50x0.75 Offerte
K-4 breed 6.00 8.00 2.50x1.35 Offerte
K-6 smal 8.00 10.00 2.50x0.75 Offerte
K-6 breed 8.00 10.00 2.50x1.35 Offerte
K-8 smal 10.00 12.00 2.50x0.75 Offerte
K-8 breed 10.00 12.00 2.50x1.35 Offerte

Verkorte verhuurvoorwaarden

 • Alle prijzen zijn in Euro’s, excl. BTW, transport, brandstof, montage/demontage en casco-verzekering.
 • De huur vangt aan op het moment van het verlaten van ons depot en eindigt na terugkeer op ons depot.
 • Weekprijzen zijn gebaseerd op 5 werkdagen van 8 uur per dag.
 • De huurder is verantwoordelijk voor het juiste gebruik van het aan hem verhuurde materieel.
 • Schade door onoordeelkundig gebruik is voor rekening van de huurder.
 • Het gehuurde materieel dient altijd per telefoon of fax tijdig te worden afgemeld.
 • Huurder dient goederen die door ons moeten worden afgehaald tijdig af te melden.
 • Eventuele prijs en technische wijzigingen voorbehouden, alle voorgaande prijzen vervallen hiermee.
 • Het gehuurde materieel dient in goede en schoongemaakte staat te worden teruggebracht, indien niet, dan worden reparatie en/of schoonmaakkosten in rekening gebracht.
 • Onze materialen zijn niet geschikt voor straal-, grit-, en spuitwerkzaamheden.
 • Verhuurvoorwaarden (PDF)

 

Verzekeringsvoorwaarden

Alle prijzen zijn exclusief verzekering. Deze is 6% van de bruto huursom per machine of gehuurde. Over de cascoverzekering wordt een premie berekend per machine of gehuurde materieel. De premie wordt automatisch in rekening gebracht, tenzij u voor aanvang van de huurovereenkomst aangeeft hiervoor een eigen cascoverzekering te hebben afgesloten. U dient dan een verklaring te overleggen van uw eigen verzekering, waaruit blijkt dat de eventuele schade aan machines of materieel die u van BeWeRent Hoogwerksystemen BV huurt zijn opgenomen in uw eigen verzekeringspolis. Wij accepteren geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot onderliggende vloeren en/of straatwerk. Bij brand, diefstal of vandalisme gelden afwijkende voorwaarden.